Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä


Kinuskikissa Oy
Y-tunnus:
2425900-9
Postiosoite: Moukarinkuja 4 C 1, 04300 Tuusula
Puhelin: 050 400 2273
Sähköposti:
asiakaspalvelu@kinuskikissa.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö


Kinuskikissan Toivepuodin henkilökunta

 

3. Rekisterin nimi
 

Kinuskikissan Toivepuodin asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus


Asiakasrekisteriä käytetään asiakasyhteydenpitoon ja asiakassuhteen hoitamiseen, asiakkaan ja verkkokaupan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen sekä henkilötietolain mukaisiin henkilötietojen käsittelyihin verkkopalveluihin liittyvissä tarkoituksissa, tutkimustoimintaan ja tiedottamiseen. Kinuskikissa sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakasrekisterin tietoja eteenpäin asiakassuhteen ulkopuoliselle taholle.

 

5. Rekisterin sisältämät tietotyypit


Rekisteri sisältää maksimissaan seuraavat tiedot asiakkaista:

- Yhteystiedot (nimi, osoite ja puhelinnumero) yhteydenottoa ja lähetysten toimitusta varten
- Tiedot asiakkaan tekemistä tilauksista

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet


Tietolähteenä ovat verkkopalvelun käytössä asiakkaalta kerättävät tiedot.

 

7. Rekisterin tietojen luovutus


Rekisterin tietoja ei luovuteta Kinuskikissan Toivepuodin ulkopuolelle pyytämättä asiakkaiden suostumusta ja ilmoittamatta siitä erikseen. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin tietojen poistaminen


Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua.

 

9. Rekisterin suojaus


Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus ja pääsy rekisteriin on rajattu vain välttämättömille henkilökunnan jäsenille. Käyttäjiä koskevat tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 

10. Tarkastusoikeus

 

Käyttäjällä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeuden käyttämisestä voi tehdä kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@kinuskikissa.fi.11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Käyttäjällä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnön voi tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@kinuskikissa.fi.